ورود اطلاعات
  • شما سرمایه گذاری انجام نداده اید.

سرمایه گذاری های من : 0 سرمایه گذاری

ثبت نام

پورتال مازیار

ارائه خدمات تخصصی سرمایه گذاری مسکن

بالاترین حد سود آوری و تضمین سرمایه شما با شرکت مهریار


همکاران گرانقدر، گروه شرکتهای مازیار بر این باور است که انجام هر کاری با کمک و مساعدت افراد حرفه ای آگاه همیشه بهترین نتیجه را به بار خواهد آورد.شما در این بخش می توانید درخواستهای خود را با توجه به مشتریان و نیازهای موجود از طریق این سامانه به اشتراک بگذارید و با توجه به نوع معامله و خدمات در خواستی شمادر صورتیکه معامله انجام گردد. شما به عنوان شریک تجاری این مجموعه بصورت درصدی از معامله انجام شده از آن بهره مند خواهید شد.

Loading…

0