ورود اطلاعات
  • شما سرمایه گذاری انجام نداده اید.

سرمایه گذاری های من : 0 سرمایه گذاری

ثبت نام

پورتال مازیار

ارائه خدمات تخصصی سرمایه گذاری مسکن

بالاترین حد سود آوری و تضمین سرمایه شما با شرکت مهریار


همکاران گرانقدر، گروه شرکتهای مازیار بر این باور است که انجام هر کاری با کمک و مساعدت افراد حرفه ای آگاه همیشه بهترین نتیجه را به بار خواهد آورد.شما در این بخش می توانید درخواستهای خود را با توجه به مشتریان و نیازهای موجود از طریق این سامانه به اشتراک بگذارید و با توجه به نوع معامله و خدمات در خواستی شمادر صورتیکه معامله انجام گردد. شما به عنوان شریک تجاری این مجموعه بصورت درصدی از معامله انجام شده از آن بهره مند خواهید شد.

Registering new users is currently not allowed.

Loading…

0